млеко

 • 113лактариум — (лат. lac, lactis) млекарница особено: медицинска установа во која доилките можат да набават млеко за своите доенчиња (ако самите го немаат доволно) …

  Macedonian dictionary

 • 114лактеин — (лат. lac, lactis млеко) маса слична на кајмак што се добива со испарување на млекото …

  Macedonian dictionary

 • 115лактиферен — (лат. lac, lactis, fero создаде/ создава) млечен, што дава млеко …

  Macedonian dictionary

 • 116лактовегетаријанец — (лат. lac, lactis, vegetarianus) вегетаријанец што се храни со зеленчук и со млеко и млечни производи …

  Macedonian dictionary

 • 117манделада — (гер. Mandel бадем) пијалак од бадемово млеко, јајце, шеќер и цимет или ванила …

  Macedonian dictionary

 • 118меланж — (фр. melange) 1. смеса, мешаница, 2. бело кафе, кафе со млеко 3. мешан сладолед 4. изматени јајца, кајгана …

  Macedonian dictionary

 • 119меликрат — (грч. melikraton) пијалак од млеко и мед што старите Грци им го принесувале како жртва на душите на покојниците и на подземните богови …

  Macedonian dictionary

 • 120милкшејк — (анг. milk shake) пенлива напивка од млеко, овошје или ароматични екстракти, обично со сладолед …

  Macedonian dictionary

 • 121омлет — (фр. omelette) кул. вид јадење: јајца измешани со малку брашно и млеко и испржени …

  Macedonian dictionary

 • 122паларизација — метод на загревање на млекото со пара, една од најсовремените постапки за конзервирање на свежото млеко за подолго време …

  Macedonian dictionary

 • 123пастеризација — (фр. pasteurisation) загревање на прехранбени производи (млеко, конзерви и др.) до температура при која изумираат микроорганизмите што можат да предизвикаат вриење или расипување, а се зачувуваат витамините и другите хранливи својства на… …

  Macedonian dictionary

 • 124пудинг — (анг. pudding) кул. вид благо од брашно, јајца, млеко, путер и др. што се пече или се вари …

  Macedonian dictionary

 • 125пјурпак — (анг. purepack) оригинален назив за специјално пакување на млеко и др. во тврди картонски кутии …

  Macedonian dictionary

 • 126саанска коза — (по реката Саан во Швајцарија) вид многу чувствителна благородна коза, богата со млеко …

  Macedonian dictionary

 • 127сокслет — апарат за стерилизирање на млеко (наречен по пронаоѓачот Е. Сокслет, 1848 1926) …

  Macedonian dictionary

 • 128сутлијач — (тур. sutlu аѕ) ориз варен во млеко, со шеќер и со мирудии …

  Macedonian dictionary